О Нама

Седиште удружења : Европска Лига за заштиту људска права (LEPDH) 59 RUE du chemin de fer 91510 Lardy

Датум креирања: 02/11/2010
Датум објаве: 04.12.2010
Датум последње промене: 02/11/2010
RNA: W911000921
Тип: слободно време и друштвени живот

Циљ удружења: заштита, развој и хуманитарна помоћ у циљу промовисања имплементације научних и социјалних културних пројеката који узимају у обзир права сваке особе и размјену људи и идеја изван расних или верских политичких идеолошких разлога ; балканске земље су првенствено заинтересоване за активности LEPDH.